Liu Wen bikini mẫu Vic Đông á

Vic một trong những show diễn được chờ đợi nhất hàng năm. Show diễn Thượng Hải trong những năm qua có sự tham gia của rất nhiều người mẫu đông á.

Liu Wen là một trong những mẫu đầu tiên của Trung Quốc được Vic mời làm việc cùng trong những show diễn của mình.

 

Cùng với Liu Wen sau này còn rất nhiều người mẫu khác cũng của quốc gia đông dân nhất thế giới được tham gia chương trình của Vic hàng năm.

Girl xinh bikini sẽ tiếp tục chuyển tải đến các bạn những người mẫu Vic của nước láng giềng trong những ngày tới